• Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
  • vanphucplastic@gmail.com
  • MST: 0900272084 - Ngày hoạt động: 19/06/2007
+842213989826 - 08669.122.12