RA MẮT BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY VẠN PHÚC

Ngày 27/09/2019, BCH công đoàn Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vạn Phúc ra mắt CBCNV công ty.

Là tổ chức đại diện của NLĐ, BCH Công đoàn tập hợp những cá nhân năng động, có trách nhiệm hướng tới sứ mệnh sẽ tạo nên nét văn hóa khác biệt, gắn kết các thành viên của Vạn Phúc. Bằng những hoạt động thiết thực của mình, BCH công đoàn sẽ phối hợp với P.HCNS để chăm lo đến đời sống tinh thần cho NLĐ, tạo nên một tập thể Vạn Phúc đoàn kết và vững mạnh.

Chia sẻ:
0965.952.088